خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

کارهای انجام شده توسط شرکت :

1-     ساخت  آشغالگیرهای و ویناچ های  تصفیه خانه فاضلاب گرگان

2-     ساخت تجهیزات تصفیه خانه پادگان المهدی بابل

3-     راه بری و بهره برداری و ساخت  و نصب بخشی از تجهیزات تصفیه خانه بیمارستان بقیه ا...

4-     ساخت بخشی از تجهیزات تصفیه خانه پالایشگاه گاز پارسیان (فیلتر شنی , فیلتر کربنی , آشغالگیرهای دستی و مکانیکی )

5-     تا مین تجهیزات برقی پروژه بانیاس سوریه

6-      ساخت و تامین تجهیزات پروژه تصفیه خانه دی کلینیک رباط کریم

7-     تعمیرات و بازسازی تصفیه خانه بیمارستان نجمیه

8-     طراحی و ساخت پکیج تصفیه خانه کارخانه چشمک

9-     طراحی و ساخت پکیج تصفیه خانه ساپکو

10- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان بقیه ا...

11- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان محک

12- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان امام حسین کرمانشاه

13- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان عارفیان ارومیه

14- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان نجمیه

15- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان یحیی نژاد بابل

16-  مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان بعثت سنندج

17- مشاوره و طراحی سیستم بی خطر ساز پسماند بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان

17- ساخت تجهیزات تصفیه خانه شرکت  پنها

18- ارتقاء تصفیه خانه پژوهشکده رویان و انتقال پس آب آزمایشگاهی به تصفیه خانه

نمای تصفیه خانه

آب شیرین کن

فیلترشنی

پکیج تصفیه فاضلاب

 
شما در این صفحه قرار دارید: رزومه