خطا
 • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

شرکت صدر آب گستر محیط در یک نگاه

شرکت صدرآب گستر محیط مطابق با قوانین و دستور العمل های آب و فاضلاب و محیط زیست و با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر کشور و کارشناسان ارشد با تجربه در امر طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب انجام فعالیت می نماید. همچنین این شرکت شما را در مشاوره و انتخاب دستگاههای بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی و مواد ضد عفونی کننده و گندزدا و برگزاری کارگاههای آموزشی در راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب و قانون مدیریت پسماند و مواد ضد عفونی کننده همکاری می نماید.

زمینه های فعالیت

 • سیستمهای تصفیه آب
 • هماهنگی در انجام نمونه برداری و آنالیز نمونه های آب و بررسی کیفیت فیزیکی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی و صنعتی
 • مشاوره  طراحی و اجرای سیستمهای مختلف تصفیه و گندزدایی آب
 • تامین تجهیزات ، لوازم ومواد مورد نیاز تصفیه آب     ‍
 • راه اندازی ، آموزش و راهبری

سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

 • آنالیز نمونه های فاضلاب با همکاری شرکت های معتمد محیط زیست
 • بررسی کمی و کیفی فاضلاب
 • مشاوره و طراحی مهندسی سیستمهای فاضلاب شهری و صنعتی و بهداشتی
 • مشاوره و ارایه طرحهای مناسب جهت بهینه سازی و بازسازی تصفیه خانه  های موجود
 • تآمین ، ساخت و نصب تجهیزات تصفیه  فاضلاب
 • راه اندازی، راهبری و آموزش تصفیه خانه های فاضلاب

آموزش

 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه فرآیندهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در راهبری و بهره برداری و ارایه جزوات در زمینه های مختلف تصفیه آب و فاضلاب

نمای تصفیه خانه

آب شیرین کن

فیلترشنی

پکیج تصفیه فاضلاب

 
شما در این صفحه قرار دارید: درباره ما